Jeugdwerkactie ‘Zorg voor morgen!’

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’ Een bekend Nederlands gezegde. Je zou het kunnen vertalen naar: als je goed voor de jeugd zorgt, dan ben je bezig met het sturen richting de toekomst. Maar: ook aan hun toekomst!

We hebben elkaar nodig: nu en bij leven en welzijn in de toekomst.
Het thema van de jeugdwerkactie is ‘Zorg voor morgen’. U ziet in het logo de aanvullende tekst ‘samen in actie voor jongeren’. Deze keer geen doel in een ‘ver’ land waar veel zorgen en problemen zijn… Nee, deze keer gaat het over de jongeren, ook onze jongeren!
Concreet worden de inkomsten vanuit de jeugdwerkactie door de Jeugdbond gebruikt om passende toerusting te bieden. Juist in de context van deze tijd van corona, waarin veel anders is en anders moet en veel opvoeders zich afvragen hoe het verder moet met de gemeente en met jongeren. Zie ook www.zorgvoormorgen.nu.

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.Raised €2.874 towards the €10.000 target.€2.874Raised €2.874 towards the €10.000 target.
Totaal € -

Nieuwe activiteiten…