Protocol Kerkdiensten in Coronatijd

Inleiding

In dit protocol staan alle afspraken en regels die gelden voor de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal wat betreft de erediensten. De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Verder is voor dit protocol gebruik gemaakt van het adviesprotocol voor de anderhalve-meter-kerkdienst dat is opgesteld door enkele deputaatschappen.

Essentieel is:

 • Dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander;
 • Dat ze bereid zijn zich te voegen naar de regels.

Iedereen die een dienst bijwoont in deze gemeente, dient onderstaande gelezen te hebben en op te volgen. Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden via scriba@gergemveenendaal.nl. Belangrijke wijzigingen van het protocol zullen duidelijk gecommuniceerd worden.

Criteria om te komen

De kerkenraad zorgt voor een objectief uitnodigingsbeleid. Alleen personen die door de kerkenraad worden uitgenodigd, mogen de dienst bijwonen.

Men blijft thuis in de volgende situaties:

 • Bij koorts of temperatuurverhoging;
 • Bij buikklachten of diarree;
 • Bij ongewone vermoeidheid;
 • Bij verlies van reuk en smaak;
 • Als andere huisgenoten bovenstaande klachten hebben;
 • Bij verkoudheid, hoesten of niezen (de andere huisgenoten hoeven in dit geval niet thuis te blijven);
 • Als er de afgelopen 5 dagen contact was met iemand die met Covid-19 besmet is;
 • Als iemand of de kinderen geen hele dienst uit kunnen zitten om welke reden dan ook.

Als u tot de risicogroep behoort (zie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19) is het uw eigen keuze om te komen of niet.

Algemene punten

 • Fietsen kunnen worden gestald voor zaal 5 en 6, aangegeven met een ketting. De fietskelder is open.
 • De zitplaatsen beneden zijn alleen bereikbaar via de hoofdingang en de fietskelder.
 • De zitplaatsen op de galerij zijn alleen bereikbaar via de zijingang bij zaal 6 of vanuit de fietskelder.
 • Het parkeerterrein bij de kerk kan gebruikt worden.
 • Er staan zoveel mogelijk deuren en ramen open.
 • Tijdens de dienst wordt de lucht naar boven weggezogen.
 • Tussen de diensten wordt er extra geventileerd.

Maatregelen voor de dienst

 • Volg de instructies van de koster en andere coördinatoren op.
 • Houdt zowel binnen als buiten de kerk de nodige afstand, minimaal anderhalve meter.
 • Gebruik de voorgeschreven ingangen.
 • Bij binnenkomst moeten handen gedesinfecteerd worden.
 • Het gebruik van een mondkapje wordt geadviseerd.
 • De garderobe kan niet gebruikt worden; jassen etc. worden meegenomen de kerk in.
 • Vermijd toiletbezoek. Als het toch nodig is, dan na bezoek goed de handen wassen.
 • Loop na binnenkomst direct de kerkzaal in en volg de instructies.
 • Personen moeten minimaal anderhalve meter vanaf het gangpad zitten en dus niet op de hoek van de bank.
 • Echtparen en gezinsleden zitten bij elkaar in de bank.

Maatregelen tijdens de dienst

 • Als er gezongen wordt, dan ingehouden. Dat betekent zacht en met het hoofd wat gebogen naar beneden.
 • Vermijd toiletbezoek. Als het toch nodig is, dan na bezoek goed de handen wassen.
 • Blijf zitten en vermijd geloop.
 • Er wordt niet gecollecteerd.

Maatregelen na de dienst

 • Volg de instructies van de koster en andere coördinatoren op.
 • Bij het verlaten wordt ook de afstand van minstens anderhalve meter in acht genomen.
 • Bijbels, jassen, tassen, etc. worden meegenomen.
 • De mensen die het verste naar achteren zitten, verlaten als eersten de kerkzaal, en vertrekken onmiddellijk, ook van het kerkplein.

Sacramenten

 • Het ambt van predikant wordt gezien als een contactberoep.
 • De bediening van het Heilig Avondmaal zal voorlopig niet kunnen plaatsvinden.
 • Voor doopdiensten kunnen familieleden worden uitgenodigd.
 • De predikant:
  1. Ontsmet zijn handen elke keer voor hij een kind doopt;
  2. Raakt het kind niet aan, maar sprenkelt het water;
  3. Zorgt ervoor dat het gesprenkelde water niet terugvalt in het doopvont.

Hygiëne

 • De door het RIVM vastgestelde maatregelen zijn leidend.
 • Voor kosters, hulpkosters en BHV-ers geldt 20 seconden handen wassen bij binnenkomst en bij vertrek en na het aanraken van bezoekers.
 • Voor alle kerkbezoekers geldt bij entree kerk verplicht handen desinfecteren.
 • Geen handen geven, hoesten in elleboog, tissues gebruiken.
 • Toiletgebruik reguleren, na de dienst desinfecteren.
 • Na toiletgebruik handen 20 seconden wassen en/of desinfecteren.
 • Papieren handdoekjes/tissues gebruiken.
 • Deuren, kansel en katheder na de dienst desinfecteren.