Mededelingen Coronacrisis

Verzoek mailadres

Vanaf juli zullen de uitnodigingen voor de kerkdiensten zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden. Elk adres ontvangt één uitnodiging via het mailadres van het gezinshoofd. Deze uitnodiging geldt voor alle gezinsleden, inclusief de inwonende belijdende leden. Daarom is het nodig dat de mailadressen van de gezinshoofden bekend zijn in de ledenadministratie van de kerk. Als u als gezinshoofd in de afgelopen periode geen mails hebt ontvangen met een pastorale brief van ds. Labee, dan is uw mailadres niet bekend. We kunnen u en uw gezin dan ook niet uitnodigen voor de kerkdiensten! We verzoeken u dringend om in dat geval uw mailadres z.s.m. door te geven. Dat kan door hier te klikken.

27 juni 2020

Vanaf juli zullen de uitnodigingen voor de kerkdiensten zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden omdat o.a. registratie verplicht is als meer dan 100 personen bij elkaar komen. We beginnen vooralsnog met ongeveer 350 personen per dienst.

26 juni 2020

Er zal in juli en augustus niet meer drie keer per week, maar alleen op woensdagmorgen een meditatie worden gehouden en wel uit ‘De geestelijke pelgrim’ van ds. A. Vergunst.

30 mei 2020

Vanaf 1 juni mogen er weer kerkdiensten worden gehouden met 30 bezoekers en vanaf 1 juli met 100 bezoekers. De kerkenraad zorgt voor een objectief uitnodigingsbeleid. Alleen personen die door de kerkenraad worden uitgenodigd, mogen de dienst bijwonen. Er is een protocol opgesteld. Iedereen die een dienst bijwoont in onze gemeente, dient het protocol gelezen te hebben en op te volgen. Klik hier om het protocol in te zien.

23 mei 2020

Hierbij een link naar een kaart met pictogrammen die gebruikt kunnen worden bij de kerkdiensten. Klik hier om de pictokaart te downloaden.

9 mei 2020

Enkele kerken in Veenendaal hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk moment te beleggen voor gebed en verootmoediging. Het gebedsmoment zal D.V. 13 mei om 20.00 uur gehouden worden in de Pniëlkerk. Enkele predikanten of voorgangers zullen een kort Bijbelgedeelte lezen en voorgaan in gebed. Meeluisteren en -kijken kan hier.

30 april 2020

Voor de kinderen is er een kerkboekje beschikbaar, zodat ze tijdens de dienst wat op kunnen schrijven. Het helpt ook om na de dienst over de preek een gesprek te hebben. Het kerkboekje is hier te downloaden. 

25 april 2020

Op woensdagmorgen 29 april zal er geen meditatie worden uitgezonden, aangezien op dat moment de rouwdienst zal worden gehouden n.a.v. het overlijden van dhr. Verhoef.

16 april 2020

De kerkdiensten worden sins 5 april ook met beeld uitgezonden. Daarvoor hebben gemeenteleden wel een login nodig. Als u een login nog niet hebt, kunt u deze hier aanvragen.

4 april 2020

De kerkdiensten worden nu ook met beeld uitgezonden. U kunt deze pagina, die alleen toegankelijk is voor aangemelde leden, via het menu vinden onder “Live kerkdienst”, of hier.

3 april 2020 – 2

De laatste catechisatieavond voor catechisanten in de leeftijd van 12-14 en 15-17 jaar kon helaas niet doorgaan. Omdat de kerkenraad zeer hecht aan het catechetisch onderwijs voor onze jongeren, en de nood van de tijd ons allen uit moet drijven naar het Woord, is er een catechisatieles over het gebed van Daniël (Daniël 9) geschreven. Deze les is bedoeld voor ouders/verzorgers om met de kinderen te bespreken. We hopen dat alle gezinnen hiervan gebruik maken om zo ook met de kinderen door te praten over de huidige situatie in het licht van de Bijbel. Dit kan bijvoorbeeld op zondagavond of tijdens een dagsluiting. Bij de les zitten handvatten/denkrichtingen om het gesprek wat richting en vorm te geven. In een los document voor ouders/verzorgers staan mogelijke antwoorden.
– Klik hier om de catechisatieles voor catechisanten te openen.
– Klik hier om de catechisatieles voor voor ouders/verzorgers te openen.

3 april 2020 – 1

De kerkenraad heeft besloten om de komende tijd de kerkdiensten ook met beeld uit te zenden. Hier wordt hard aangewerkt. Of het lukt voor de komende zondag is nog niet duidelijk. We informeren u hierover nader op deze pagina.

31 maart 2020

Afgelopen vrijdag is er een mail naar alle belijdende leden van de gemeente gestuurd namens ds. B. Labee. Het is de bedoeling om met enige regelmaat dit te herhalen. Als u deze mail niet hebt ontvangen, dan is uw mailadres waarschijnlijk niet bekend in de ledenadministratie van de kerk. U kunt in dat geval uw mailadres doorgeven aan de scriba.

28 maart 2020

De pagina om live mee te luisteren (klik hier) is enigszins aangepast. De liturgie is toegevoegd. Ook is het mogelijk om doordeweeks via dezelfde pagina het collectegeld over te maken via iDeal.

25 maart 2020

De kerkenraadsvergadering van 27 maart, de doopzitting van 31 maart, de bediening van de Heilige Doop op 5 april en de openbare geloofsbelijdenis op 13 april gaan niet door.

21 maart 2020

Hierbij nogmaals de oproep om zondag thuis mee te luisteren en niet naar het kerkgebouw te komen. Er zal een minimaal aantal kerkenraadsleden aanwezig zijn, zodat de dienst doorgang kan vinden.
De verkoping van tweedehands kleding en speelgoed, die op 28 maart gehouden zou worden, gaat niet door. Ook de afsluitingsavond met de belijdeniscatechisanten vervalt. De huisbezoeken gaan ook niet door.

18 maart 2020

De kennismakingsavond voor nieuwe leden, die op 25 maart gehouden zou worden, gaat niet door.
Alle leden worden opnieuw opgeroepen om komende zondag thuis mee te luisteren en niet naar het kerkgebouw te komen. Dit gezien het advies van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

17 maart 2020 – 2

Er zal vanaf woensdag 18 maart drie keer in de week (op maandag, woensdag en vrijdag) om 10:15 uur een speciale uitzending zijn via de kerktelefoon en de website. Het eerste kwartier zal er psalmmuziek te horen zijn. Om 10:30 uur wordt er een korte meditatie gehouden n.a.v. een gedeelte uit de “De Kruistriomf van Vorst Messias” geschreven door ds. A. Hellenbroek. Daarna wordt er afgesloten met psalmmuziek.

17 maart 2020 – 1

Verschillende gemeenteleden hebben via de thuiszorg aangeboden om (oudere) leden te helpen bij het doen van boodschappen. Als iemand van deze hulp gebruik wil maken, behoefte heeft aan telefonisch contact of andere hulp nodig heeft, dan graag contact opnemen met de thuiszorg. Dat kan via de contactgegevens op de website (klik hier) of op de tweede bladzijde van elke kerkbode.

16 maart 2020

De bijeenkomst met de belijdeniscatechisanten gaat vanavond niet door. Zij zullen ook via mail worden ingelicht. Ook de bijeenkomsten van de koren en de verenigingen zijn afgelast. De bibliotheek is niet open komende donderdag.

14 maart 2020

Alle gemeenteleden kunnen morgen live meeluisteren en hoeven daarvoor geen login te hebben. De catechisaties, de vrouwenvereniging en lidmatenkring gaan volgende week niet door. De belijdeniscatechisanten worden maandag om 20:30 uur verwacht.

13 maart 2020

De kerkenraad wil zich houden aan de ingrijpende maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Na intensief overleg en na contact met de burgemeester is besloten, dat er wel twee diensten worden gehouden op de gebruikelijke tijden, maar dat gemeenteleden niet naar de kerk mogen komen. U wordt zeer dringend verzocht om zich hieraan te houden en vanuit uw woning live mee te luisteren via de website.

Lees hier de brief van de kerkenraad aan alle gemeenteleden.