Live meeluisteren


Totaal € 0,00
VAN MA-ZA MET IDEAL BETALEN

Deze collecte-betaalmogelijkheid is van maandag t/m zaterdag actief. De bedragen worden als totaalbedrag overgemaakt naar de rekening van de diaconie. Vanaf deze rekening worden de bedragen naar de afzonderlijke doelen verdeeld.


  • D.V. Zondag 19 september
   Morgendienst, 9.30 uur

    

   Zingen:         Psalm 144: 2 en 7

   Zingen:         Psalm 119: 67

   Schriftlezing: Jakobus 4

   Zingen:         Psalm 103: 7 en 8

   Zingen:         Psalm 89: 19

   Zingen:         Psalm 143: 10 en 11

    

   Tekst: Jakobus 4: 13 t/m 17

   ‘De onzekerheid van het leven’

   1. De vraag die Jakobus stelt, de verzen 13 en 14;

   2. Het voorbehoud dat Jakobus maakt, vers 14b en vers 15;

   3. De roem die Jakobus afwijst, de verzen 16 en 17

    

    

    

   Middagdienst, 15.00 uur

    

   Zingen:           Psalm 2 : 1

   Zingen:           Psalm 31: 12

   Schriftlezing: Mattheüs 21:23-46

   Zingen:           Psalm 36:1 en 3

   Zingen:           Psalm 2:6

   Zingen:           Psalm 92:7

    

   Tekst: Mattheüs 21 : 33-41

   Thema: De boze wijngaardeniers

   1. De grote zorg voor de wijngaard

   2. De lankmoedigheid van de heer van de wijngaard

   3. Het oordeel over de goddeloze wijngaardeniers

    

   Vragen voor kinderen en jongeren:

   1. Wat betekent lankmoedigheid?

   2. Hoeveel werk heeft de Heere al aan jou ten koste gelegd?

   3.Wat is de les voor jou als we lezen dat de landman zijn zoon zond?

   4. Wat is het verschil tussen zoon en Zoon?

   5. Mogen wij net doen of we het Woord van God niet horen?

   6. Wat is een kwade dood?

    

    

   Avonddienst, 18.30 uur

    

   Zingen:           Psalm 85 : 1

   Zingen:           Psalm 106: 3

   Schriftlezing: Numeri 11 : 1-15

   Zingen:           Psalm 106 : 12 en 13

   Zingen:           Psalm 86 : 6

   Zingen:           Psalm 43 : 3

    

   Tekst: Numeri 11 : 1-3

   Thema: Het vuur van de HEERE

   1. Een klagend volk

   2. Een biddende Mozes

   3. Een vergevend God

    

   Vragen voor kinderen en jongeren:

   1. Waarom had het volk van Israël eigenlijk geen reden om te klagen?

   2. Heb jij reden om te klagen?

   3. Heb je al leren klagen over je zonden?

   4. Wat versta je onder de toorn van de Heere?

   5. Van Wie is een biddende Mozes een type?

   6. Wat is de diepste oorzaak dat het vuur werd gedoofd?

   7. Wanneer was het vuur van Gods toorn voor de Heere Jezus het ergst?