Live meeluisteren


Totaal € -

Deze collecte-betaalmogelijkheid is van maandag t/m zaterdag actief. De bedragen worden als totaalbedrag overgemaakt naar de rekening van de diaconie. Vanaf deze rekening worden de bedragen naar de afzonderlijke doelen verdeeld.


  • DV Zondag 24 januari
   Morgendienst 9.30 uur

   Zingen:            Psalm 147: 1

   Schriftlezing:  Markus 2: 1-17

   Zingen:            Psalm 19: 4

   Zingen:            Psalm 119: 18

   Zingen:            Psalm 111: 2

   Middagdienst 15.00 uur

   Zingen:             Psalm 65: 1

   Schriftlezing:  Hosea 12

   Zingen:             Psalm 135: 2 en 7

   Zingen:             Psalm 85: 4

   Zingen:             Psalm 146: 3

   Avonddienst 18.30 uur

   Zingen:            Psalm 17:3

   Schriftlezing:  Jeremia 3 vers 1 – 9

   Zingen:            Psalm 141:1 en 2

   Zingen:            Psalm 116:2 en 3

   Zingen:            Psalm 6:9