Live meeluisteren

..


Totaal € -

Deze collecte-betaalmogelijkheid is van maandag t/m zaterdag actief. De bedragen worden als totaalbedrag overgemaakt naar de rekening van de diaconie. Vanaf deze rekening worden de bedragen naar de afzonderlijke doelen verdeeld.

 • Zondag 12 juli

  Zondagmorgen

  Zingen:                         Psalm       84 : 2
  Zingen:                         Psalm     119 : 26
  Schriftlezing:               Mattheüs  10 : 16 – 33
  Zingen:                         Psalm     102 : 4 en 10
  Zingen:                         Psalm       62 : 5
  Zingen:                         Psalm     100 : 2

  Mattheüs 10:29b en 31b

  i.c.m. HC zondag 10

  Thema/ punten:

  ’Gods voorzienigheid’.               

   1e) over een musje (vs 29b en HC 27)
   2e) over een mensje (vs 31b en HC 28)

  Zondagmiddag

  Zingen:                       Psalm      25 : 7
  Zingen:                       Lofzang van Maria : 1
  Schriftlezing:             Handelingen 4 : 13 – 31
  Zingen (bij binnendragen)    Ps.  105 : 5              (na doop)                   Ps. 134 : 3
  Zingen:                          Psalm      71 : 4, 5 en 17
  Zingen:                          Psalm      99 : 2

  Handelingen 4 : 13 na de Heilige Doop

  Thema/ punten:

  ‘Getuigen van Jezus’.

  1) van Jezus gesproken (13a Zij nu…zich’)
  2) met Jezus geweest (13b ‘en…worden’)