Live meeluisteren


Totaal € 0,00
VAN MA-ZA MET IDEAL BETALEN

Deze collecte-betaalmogelijkheid is van maandag t/m zaterdag actief. De bedragen worden als totaalbedrag overgemaakt naar de rekening van de diaconie. Vanaf deze rekening worden de bedragen naar de afzonderlijke doelen verdeeld.


  • Zondag 20 september

   Zondagmorgen

   Zingen:            Psalm          140 : 7

   Zingen:            Psalm          119 : 35

   Schriftlezing: Genesis      15: 1-6

   Zingen:            Psalm          105 : 4 en 5

   Zingen:            Psalm          147 : 2

   Zingen:            Psalm          136 : 7 en 9

      

   Zondagmiddag

   Zingen:               Psalm       65 : 1 en 3

   Zingen:               Psalm       6 : 9

   Schriftlezing:     1 Koningen 10 : 1 – 13

   Zingen:               Psalm       72 : 5 en 6

   Zingen:               Psalm       84 : 2 en 5

   Zingen:               Psalm       45 : 1