Privacy

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient om te waarborgen dat er op een correcte wijze met persoonsgegevens van leden wordt omgegaan. Een van de belangrijkste documenten is de zogenaamde privacyverklaring. Deze is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Ook geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. De privacyverklaring is hier in te zien.

De contactpersoon voor privacy bij de kerk is de scriba. Bij hem kan desgewenst de privacyverklaring worden opgevraagd. De kerkenraad gaat er vanuit dat u akkoord gaat met de verklaring indien u geen schriftelijk bezwaar indient bij de scriba.

Hieronder staan de meest belangrijke en concrete punten uit de verklaring voor u als gemeentelid:

  • Er zal alleen voorbede of dankzegging worden gedaan als u zelf een verzoek daarvoor indient. Een uitzondering is dankzegging voor huwelijksjubilea. Als u dit laatste niet wilt, dan dient u dat te melden via ledenadministratie@gergemveenendaal.nl.
  • Uw naam en enkele gegevens worden zonder tegenbericht in de kerkbode opgenomen, bijvoorbeeld bij de geboorte/doop van een kind, bij een huwelijksjubileum of een verjaardag. Als u dit niet wilt, dient u dat via ledenadministratie@gergemveenendaal.nl te melden.
  • Alleen leden, aspirant-leden en degenen voor wie er sprake is van een gerechtvaardigd belang ontvangen de kerkbode en de gemeentegids.
  • Alleen leden en aspirant-leden kunnen een login voor de website ontvangen. Deze toegang zal worden ingetrokken zodra iemand geen lid van de gemeente meer is.
  • Uw naam en enkele gegevens worden standaard in de gemeentegids opgenomen.
  • Uw naam en enkele gegevens (o.a. adres, telefoonnummer, wijk en leeftijd) kunnen door andere gemeenteleden worden opgevraagd via de beveiligde website.
  • Als u een adressenlijst ontvangt voor een bepaald kerkelijk doel mag u die gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken. Ook dient u de lijst na gebruik te verwijderen of te vernietigen.
  • Er worden beveiligingscamera’s gebruikt om op te nemen wat er gebeurt in en rond de kerk. Mensen en kentekens van voertuigen kunnen op de beelden herkenbaar verschijnen. De beelden worden maximaal een maand lang bewaard.