Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Zo schept God in hen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven. Buiten Christus moet een mens verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband Gereformeerde Gemeenten. Gereformeerd omdat dit kerkverband voortkomt uit de reformatie of kerkhervorming in de 16e eeuw. Wij onderschrijven dan ook van harte de inhoud van de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de volgende drie documenten, waarin de leer van onze kerken meer in detail beschreven is:

    • • De Heidelbergse Catechismus
    • • De Nederlandse Geloofsbelijdenis
    • • De Dordtse Leerregels

Volgende
kerkdiensten