Sola Scriptura

Bijbelstudievereniging voor jong volwassenen

Sola Scriptura is een Bijbelstudievereniging voor jong volwassenen. De vereniging komt om de week op dinsdagavond samen in één van de zalen van de kerk. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie of thee en om 19.45 uur wordt de avond geopend door een van de voorzitters. We werken met een jaarthema en tijdens een verenigingsavond behandelen we een Bijbelgedeelte wat daarbij aansluit. Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld nagedacht over de gelijkenissen (NT), de ceremoniële dienst (OT), personen rondom de Heere Jezus (NT) en de ballingschap van het koninkrijk Juda (OT). De inleiding wordt meestal verzorgd door een lid van de vereniging. Na de pauze praten we met elkaar na over het onderwerp van die avond, waarbij we verschillende werkvormen gebruiken. De avond wordt rond 21.30 uur afgesloten en daarna is er nog tijd om gezellig wat te drinken en bij te kletsen.

Van harte welkom!


Seizoensplanning 2020-2021

We houden de leden en bezoekers van onze vereniging via de e-mail op de hoogte van de actuele situatie rondom de Corona-pandemie. Krijg je geen mail, maar wil je deze wel ontvangen? Geef dat aan ons door via onderstaand mailadres.

Thema: Petrus, zijn leven en zijn brieven.

DATUMONDERWERPBIJBELGEDEELTE
22 septemberIntroductie jaarthema
6 oktoberPetrus en AndréasJohannes 1:35-43, Mattheüs 4:18-22
20 oktoberPetrus’ geloofsgetuigenisJohannes 6:60-71, Mattheüs 16:13-18
3 novemberDe nieuwe geboorte1 Petrus 1:1-2:10
17 novemberAls christen in maatschappij en gezin1 Petrus 2:11-3:7
1 decemberLijden als een christen1 Petrus 3:8-4:19
15 decemberKerstthema
19 januariPetrus en CorneliusHandelingen 10
2 februariPetrus en Herodes AgrippaHandelingen 12
16 februariDe heerlijkheid van Christus2 Petrus 1, Mattheüs 17:1-13
2 maartValse predikers2 Petrus 2
16 maartUitzien naar de wederkomst2 Petrus 3
30 maartAfsluitingsavond
13 aprilBoswandeling

Contact

Heb je nog vragen, of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: solascripturaveenendaal [at] gmail.com