Vrouwenvereniging

“Dient elkander door de liefde”

Welkom op de pagina van de vrouwenvereniging! Onze vereniging telt meer dan 100 leden in de leeftijd van 20+ tot 80+.

Eens in de 2 weken komen we op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur bij elkaar. We bieden een gevarieerd programma, waarbij altijd Gods Woord opengaat.

De avondvullingen bestaan uit een Bijbelstudie of een inleiding over een bijbels, kerkhistorisch of maatschappelijk onderwerp.

Ook is er soms een creatieve avond of een quiz. Twee keer per jaar nodigen we een spreker uit.

 

De vereniging vervult een belangrijke rol in de onderlinge contacten binnen de gemeente! Zo bezoeken we o.a. ouderen en nieuwe gemeenteleden en leven we mee met het wel en wee in de gemeente d.m.v. het schrijven van kaarten.

We leveren een bijdrage aan de jaarlijkse verkoping en de organisatie van de Bondsdag die elk jaar in ons kerkgebouw gehouden wordt.

Als afsluiting van het verenigingsjaar gaan we met elkaar een dagje uit.

Aankondigingen van de vereniging leest u rechts in de berichten, die ook te vinden zijn op de Actueel pagina (onder Meer nieuws) en tevens in de kerkbode worden vermeld.

Heeft u iets te vragen of op te merken, stuur dan gerust een mail naar vv@gergemveenendaal.nl.