Buddy’s en kerngezinnen gezocht

Inmiddels verblijven er steeds meer vluchtelingen uit de Oekraïne in Veenendaal. Zij hebben onderdak gekregen bij gastgezinnen. Omdat we echter rekening moeten houden met een langer verblijf van deze mensen in ons land worden er door de gemeente Veenendaal verschillende (semi)permanente opvangplekken gerealiseerd. Het pand Kerkewijk 20 (het witte gebouw naast de Brugkerk), dat ter beschikking is gesteld door één van onze gemeenteleden, wordt momenteel gereed gemaakt om Oekraïners (tijdelijk) in te huisvesten.

Samen met twee andere kerkgenootschappen in Veenendaal, de HHK en de PKN, hebben we besloten de krachten te bundelen en deze mensen op te vangen. Er zijn inmiddels meerdere gezinnen die hun hulp aangeboden hebben. Vooralsnog is ondergetekende tijdelijk coördinator vanuit onze gemeente, in een later stadium zal een andere persoon deze taak permanent op zich nemen.

We hebben besloten om steeds een netwerk van 3 à 4 kerngezinnen te koppelen aan een Oekraïens gezin (vaak een moeder met kinderen, soms met een vader of ander familielid).

 

Van een kerngezin/echtpaar wordt het volgende verwacht:

 • Zolang de vluchtelingen nog in een gastgezin verblijven, daar waar mogelijk, het gastgezin ontlasten
 • Het gaat dan om praktische hulp en contact (een keer thuis uitnodigen, meenemen naar een natuurgebied, winkels uitleggen e.d.)
 • Het kan ook gaan om praktische hulp aan het gastgezin
 • Wanneer de vluchtelingen zijn gehuisvest in het pand aan de Kerkewijk 20 zorgen voor blijvende aandacht (af en toe bezoeken, uitnodigen e.d.)

 

Naast de kerngezinnen willen we steeds een “buddy” koppelen aan een vluchtelingengezin die samenwerkt met de kerngezinnen en het aanspreekpunt en rustpunt is voor de gevluchte Oekraïners.

 

Van een buddy wordt het volgende verwacht:

 • Voor de eerste dagen zijn de taken van een Buddy:
  • Mensen op hun gemak stellen, informeren naar gezinsomstandigheden en situatie in Oekraïne e.d.
  • Online registreren van de vluchtelingen bij Gemeente Veenendaal (paspoorten nodig)
  • Inventariseren welke medicatie/ medische zorg nodig is
  • Telefoonmogelijkheden in orde maken (Wi-Fi-code, telefoonkaart e.d.)
  • Inventariseren kledingbehoefte
  • Welke mogelijkheden zijn er om werk te gaan doen
  • Welk werk kunnen de mensen zelf doen (koken, wassen, strijken e.d.)
 • Voor de dagen daarna zijn de taken van de Buddy:
  • Vertrouwensband creëren
  • Vinger aan de pols houden bij de kerngezinnen
  • Groep-app beheren van de kerngezinnen
  • Samen met de kerngezinnen coördineren van de dag invulling

 

Oproep aan gemeenteleden!

Heeft u een warm hart voor deze mensen, een luisterend oor en tijd en mogelijkheden om er echt voor een Oekraiens gezin te zijn, waarbij u daar waar nodig ondersteund wordt door externe professionals, neem dan contact op met op met Jaap van Dam, tel: 06-33162540 of mail: jjvandam@solcon.nl. U kunt hier ook voor aanvullende informatie terecht.

 

De taal

Voor geen van de genoemde taken is het nodig dat u de Engelse taal beheerst, de mensen uit de Oekraïne spreken deze taal zelf ook nauwelijks. We zullen ons in eerste instantie “behelpen” met bestaande vertaalprogramma’s op de telefoon of tablet. In een later stadium hopen we over voldoende tolken te beschikken. Mocht u de Russische of Oekraïense taal enigszins beheersen dan komen wij graag met u in contact!

 

Tot slot:
We zoeken dringend buddy’s en kerngezinnen. De mensen die nu deze taken hebben opgepakt zitten aan hun maximale mogelijkheden. Daardoor kan het zijn dat morgen of overmorgen er een gezin aankomt dat niet goed opgevangen kan worden. Daarom is uw reactie meer dan welkom!

Laten ook wij als gemeente met Woord en Daad om deze mensen heen gaan staan. Laten we vooral bidden of de Heere Zijn zegen wil geven over de geboden hulpverlening en vrede wil geven, zodat deze gezinnen in nood weer terug kunnen keren naar hun vaderland.

 

J.J. van Dam