Update vluchtelingen Oekraïne

Na de laatste oproep, in de kerkbode en op de website van onze gemeente, voor kerngezinnen en buddy’s ten behoeve van de hulpverlening voor Oekraïense vluchtelingen, hierbij informatie met de laatste stand van zaken.

We zijn dankbaar voor de enorme betrokkenheid vanuit onze gemeente met het wel en wee van de Oekraïners die van huis en haard zijn verdreven en een plek hebben gevonden in Veenendaal. Inmiddels hebben 24 gezinnen/echtparen zich opgegeven als kerngezin en 6 personen als buddy. Voor de korte termijn zelfs meer dan er nodig zullen zijn. Maar aangezien het nog ongewis is hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk zullen komen, en er misschien in de loop van de tijd weer gezinnen/buddy’s kunnen afvallen, is het goed om een reservelijst te hebben. U kunt zich dus blijven opgeven. Het is hartverwarmend om te merken dat er daarnaast nog door diverse mensen (ook jongeren!) diensten en spullen worden aangeboden.

Aangezien we van diverse kanten vragen krijgen van mensen die zich hebben opgegeven, maar nog niets hebben gehoord, is het goed om toe te lichten wat de huidige stand van zaken is.

Er zijn inmiddels een flink aantal Oekraïense gezinnen tijdelijk ondergebracht in gezinnen uit de gemeente. Aangezien bijna niemand goed Engels spreekt zijn we in de communicatie volledig aangewezen op verschillende vertaal-apps op de telefoon. Al met al een hectische periode waarin veel contacten worden onderhouden met allerlei instanties en veel moet worden geregeld. Ondertussen wordt het pand aan de Kerkewijk 20 (fam. Quaak) in gereedheid gebracht. Zoals het er nu naar uitziet zullen in de week van 11 april ruim 40 Oekraïners hun intrek nemen in dit pand. Ook in andere panden in Veenendaal wordt gewerkt aan een meer permanente opvangplek.

Voor een belangrijk deel zijn inmiddels buddy’s en kerngezinnen toegewezen aan een Oekraïens gezin. Dit proces loopt nog en zal worden afgerond als iedereen in het pand aan de Kerkewijk zijn/haar plek heeft ingenomen. Het kan dus zijn dat er in de loop van volgende week nog een beroep gedaan wordt op kerngezinnen en/of buddy’s.

Tot nu toe hebben we met name te maken met zogenaamde niet geregistreerde Baptisten.  Ook al zijn de gewoonten, gebruiken en tradities wat anders dan we gewend zijn, er is over en weer sprake van veel herkenning. Ontroerend, en tevens een les voor onszelf, om te merken hoe velen van hen in de hun benarde situatie hun hoop op God mogen stellen.

Tot slot, vanuit de verschillende betrokken kerken (HHK, PKN en GG) is er, samen met enkele organisaties een zogenaamde “huisraad” voor het pand aan de Kerkewijk gevormd. Vanaf nu zal vanuit onze gemeente Andre Rijnberg mijn taak binnen die huisraad over nemen. Andre is  het eerste aanspreekpunt voor alle buddy’s rondom de Oekraïense gezinnen. Op de achtergrond zal ikzelf met Andre in contact blijven.

Laten we, naast al de praktische hulpverlening die mag plaatsvinden, toch vooral voortdurend bidden voor de Oekraïners die op ons pad zijn geplaatst. Dat de Heere hen in deze moeilijke omstandigheden toch een gezegende tijd in Veenendaal wil schenken en dat spoedig de weg weer gebaand mag worden zodat ze veilig terug kunnen naar hun vaderland.

A. Rijnberg, tel: 06-40806102

J.J. van Dam, tel: 06-33162540